Aanvragen van NaVU diploma

Per 1 januari zijn de activiteiten van de Stivu (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg) overgedragen aan NaVU (Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg). De stap past bij de wens van beide organisaties om de vakexamens overzichtelijker te organiseren. Door het samengaan ontstaat een vakexamen dat de ervaring en expertise van Stivu op het gebied van opleidingen combineert met de geaccrediteerde examens van NaVU.

Om de overgang goed te laten verlopen, krijgen uitvaartverzorgers die hun Stivu-diploma niet langer dan zeven jaar geleden hebben behaald recht op een NaVU-diploma. Daarnaast is vastgelegd dat er geen (entree) voorwaarden zullen komen voor examenkandidaten.

Aanmelden via onderstaande route is mogelijk vanaf 1 februari 2023.

De route voor het aanvragen van NaVU diploma is als volgt:

  1. Controleer of uw Stivu diploma niet ouder is dan 01-01-2016
  2. Ga naar de website van NaVU (navu.nl) -> menu items Stivu -> aanmelden (zie:  STIVU | NaVU)
  3. Na aanmelden krijgt u een inlogcode voor de portal
  4. In de portal kan u het Stivu-diploma uploaden
  5. Na controle van het Stivu-diploma ontvangt u bij akkoord het digitale NaVU-diploma

Met het NaVU diploma kan men zich inschrijven in het Register Uitvaartverzorger. Alle informatie over hoe men opgenomen kan worden in dit register, is te vinden op de website van SKU.

https://www.keurmerkuitvaartzorg.nl/ondernemers/informatie-voor-uitvaartverzorgers-per-1-januari-2023

Pas wanneer men officieel is opgenomen in het register, mag men de titel Register Uitvaartverzorger (RU) gebruiken.

Opmerking:

  • Indien de gediplomeerde niet meer beschikt over het originele Stivu-diploma, dan moeten eventueel nog wel beschikbare “bewijzen” (bijvoorbeeld: een cijferlijst) worden gescand en bijgevoegd.
  • Indien er geen bewijzen meer beschikbaar zijn, dan moet dat expliciet in het verzoek worden aangegeven. In dit geval is de Stivu documentatie doorslaggevend.
  • Als de gediplomeerde geen Stivu-diploma kan overleggen en ook niet voorkomt in de Stivu documentatie, kan er niet worden voldaan aan de voorwaarden en zal er geen diploma worden verstrekt.
  • Het is niet mogelijk een kopie van het Stivu-diploma op te vragen bij Stivu.

Stivu-gediplomeerden kunnen gebruik maken van de onderhavige regeling indien en voor zover NaVU uiterlijk op 31 december 2024 daartoe een aanvraag heeft ontvangen.