NIT_DEF

Wat is NIT?

Het Nederlands Instituut voor Thanatopraxie (NIT) is een instituut dat de examens voor het beroep van thanatopracteur afneemt en de registratie van gecertificeerde thanatopracteurs verzorgt. Hiermee levert het NIT een schakel in het proces van kwaliteitsbewaking in deze branche en speelt het een rol in het bekwaam maken en houden van de thanatopracteur als zorgprofessional.

Het NIT is in overleg met het ministerie van VWS om te komen tot een systeem van permanente educatie. Dit is nodig om te verbreden en te verdiepen, en om kennis en vaardigheden up to date te houden. De thanatopracteur blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in de thanatopraxie (technieken, vloeistoffen, maatregelen en procedures met betrekking tot (persoonlijke)bescherming).   

Het NIT vertegenwoordigt (een deel van de) thanatopracteurs in Nederland. Verder verstrekt het NIT  betrokkenen, zoals nabestaanden, uitvaartverzorgers of andere partijen informatie. Voor alle belanghebbenden in deze branche onderhoudt het NIT contact met diverse overheden.

Wat is thanatopraxie?

Thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden. Zonder koeling en bij normale temperaturen blijft het lichaam in die toestand – met een invasieve behandeling – bewaard tot het moment van de uitvaart.

Praktische informatie

Deelnemers melden zich aan voor hun examen door middel van ondertekening en terugzending van de hun toegestuurde overeenkomst, waarin de totale planning is opgenomen. De data, inclusief de laatste herexamenopties worden gemeld in de overeenkomst.

Ondertekening, terugzending in combinatie met tijdige betaling van de bijbehorende factuur geeft recht op deelname aan de examens.

U kunt ieder schriftelijk onderdeel maximaal twee keer herkansen.

Voor het mondelinge examen geldt, dat u voor het schriftelijk examen geslaagd bent. Bij het mondeling examen is één keer een herkansing mogelijk.

In uw overeenkomst én op de website vindt u alle gewenste informatie (data, locaties). Deelnemers worden ook via de website van de Stivu op de hoogte gebracht van alle examendata. Voor de schriftelijke (her)examens wordt u niet schriftelijk opgeroepen, voor het mondelinge (her) examen wel. Na de officiële inschrijving worden de kosten voor het totale examen gefactureerd.

De kosten voor het complete examenpakket (twee onderdelen) bedragen: 700 euro

De kosten per examenonderdeel: 350 euro

Schriftelijk:

  • anatomie/fysiologie
  • pathologie
  • thanatopraxie

Mondeling:

Dit examen is gericht op de praktische kennis van een behandeling en de attitude van de thanatopracteur. De deelnemer toont tijdens het examen tenminste zestig behandelformulieren en een aanbevelingsbrief van de praktijkbegeleider/opleider. In deze brief geeft de praktijkbegeleider weer dat deelnemer een professionele opstelling in woord en daad, richting nabestaanden en een respectvolle houding en bejegening ten opzichte van de overledene heeft. De praktijkopleider heeft tijdens de stageperiode het professionele gedrag van de deelnemer beoordeeld en schriftelijk vastgelegd.

Het NIT/Stivu examineert op niveau MBO-4.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge examens maken wij vanaf februari 2021 gebruik van een locatie in Houten.

In aanloop naar en tijdens de examendagen is het niet de bedoeling om rechtstreeks contact op te nemen met de locatie. Uw vaste aanspreekpunt is het secretariaat van de Stivu

Bij de examens zijn per examen verschillende hulpmiddelen toegestaan. Een overzicht hiervan:

  • Voor alle examens geldt, dat er uitsluitend met een blauw-, dan wel zwartschrijvende vulpen/balpen mag worden geschreven. Andere kleuren worden gebruikt bij de correctie van het examen en zijn niet toegestaan. Gebruik van een andere kleur dan aangegeven maakt het examen ongeldig.
  • Er mag bij alle examens gebruik worden gemaakt van een accentueerstift om voor u belangrijke delen aan te geven.
  • Er mag geen gebruik gemaakt worden van Tipp-Ex of een ander correctiemiddel.
  • Het examen mag niet met potlood ingevuld worden.
  • Kladpapier wordt uitgereikt tijdens de examens. Het is dus verboden uw eigen kladpapier te gebruiken. Het kladpapier blijft achter in de examenzaal.
  • Er is geen klok in de zaal. Neem een horloge mee zodat je zelf de tijd kunt bijhouden.

Een eenvoudige niet programmeerbare rekenmachine mag gebruikt worden bij het schriftelijk examen. Deze rekenmachine mag geen verbinding hebben met buiten (dus geen mobiele telefoon, tablet o.i.d.)

Laatste nieuws

Aanvragen NaVU diploma voor Stivu diplomahouders – vanaf 1 februari 2023

Aanvragen NaVU diploma voor Stivu diplomahouders – vanaf 1 februari 2023

Aanvragen van NaVU diploma Per 1 januari zijn de activiteiten van de Stivu (Stichting Vakexamens ...
Exameninstituten uitvaartbranche gaan samen

Exameninstituten uitvaartbranche gaan samen

Exameninstituten uitvaartbranche gaan samen STIVU draagt activiteiten over aan NaVUGeldermalsen,...

Heeft u nog vragen?

U kunt contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wij proberen uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Adres

J.C. van Markenlaan 3
2285VL Rijswijk

Contact

E-mail: Examens@stivu.nl
Telefoon: 0345 - 637 309